Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Utfasning


Ditt ämne tillhör prioriteringsnivå utfasning. Utfasning, produktval/substitution, handlar om att uppfylla en önskad funktion utan att använda sig av den aktuella kemikalien.

Att fasa ut ett ämne kan vara aktuellt när

  • ämnet har sådana miljö- och hälsoegenskaper att all användning är olämplig.
  • riskbedömningen visar att risken är oacceptabel i den aktuella användningen.

Produktvalsprincipen finns i Miljöbalkens 2 kapitel 4 §. Principen innebär att man så långt som möjligt ska undvika att sälja eller använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risk för människa eller miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.

Utfasning - så här kan du göra

Här presenteras en sjustegs-modell som kan utgöra grunden i ett systematiskt arbete med att välja eller ersätta ämnen som ett sätt att förebygga och undvika risker.


Du har nu nått slutet på prioriteringsguiden för detta ämne. Fundera på om du har fler ämnen som behöver bedömas.