På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Låg risk

Du bör nu ha god kunskap om din riskbild och du har bedömt risken som låg i den aktuella användningen. Fundera över på om det ändå finns åtgärder som du kan vidta för att skydda människa eller miljö. Tänk på att om du fortsätter att använda ämnet bör du kontinuerligt se över ditt beslut i förhållande till eventuell ny teknik eller nya fakta som kanske leder till ny klassificering. Se också regelbundet över och förbättra dina rutiner för riskminskning. Var till exempel uppmärksam på nya forskningsrön om alternativa ämnen och tekniker, förändrade produktionsförhållanden eller om produkten används på ett nytt sätt.


Du har nu nått slutet på prioriteringsguiden för detta ämne. Fundera på om du har fler ämnen som behöver bedömas.