Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Känner du till lagstiftningen?

PRIO är bara ett av många hjälpmedel i riskminskningsarbetet. Det är viktigt att komma ihåg att kriterierna ger en grund för ämnen som du bör vara särskilt uppmärksam på men att de inte ger dig en heltäckande bild över hur och vilka kemikalier som regleras genom lag.

Läs mer om olika regelverk där kemikalier regleras under Kemikalier i praktiken, lagstiftning

Användbara länkar för information om kemikalier i lagstiftningen:

Tänk på att miljöbalkens hänsynsregler alltid gäller och omfattar bland annat kunskapskrav, produktvalsprincipen och försiktighetsprincipen.


Förutsatt att du uppfyller lagstiftningen kan du gå direkt vidare till nästa steg.

Fortsätt