Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Hur farligt är ditt ämne?

Du vet nu vilket ämne du söker efter samt om det finns lagstiftning kopplad till användningen av ämnet. Nästa steg är att ta reda på om ämnet
har några farliga miljö- och hälsoegenskaper och om dessa omfattas av kriterierna i PRIO. Detta gör du lättast genom att söka på ämnets CAS-nr, EG-nr eller namn i exempeldatabasen. Om ämnet finns i databasen får du information om ämnets miljö- och hälsofarliga egenskaper, om det omfattas av något eller några PRIO-kriterier och det framgår också om ämnet är ett utfasnings- eller prioriterat riskminskningsämne. Sök i databasen

Om du hittar ämnet i databasen kan du nu gå vidare till nästa fråga i prioriteringsguiden. Gå direkt till frågan

Vad gör jag om jag inte hittar ämnet i databasen?

Om ämnet inte finns med i databasen bör du jämföra ämnets egenskaper med PRIO-verktygets kriterier för att undersöka om ämnet har sådana farliga egenskaper att det ska betraktas som ett utfasnings- eller prioriterat riskminskningsämne. Mer om hur du gör denna bedömning hittar du under Kemikalier i praktiken, farobedömning.

Gå vidare i prioriteringsguiden

Din jämförelse av ämnets egenskaper med PRIO-verktygets miljö- och hälsokriterier leder antingen till svaret att ämnet inte omfattas av kriterierna eller att ämnet är ett prioriterat riskminskningsämne eller ett utfasningsämne. Gå nu vidare i prioriteringsguiden.


Vilken prioriteringsnivå tillhör ditt ämne?

Riskminskningsämne

Utfasningsämne

Ämne utanför kriterierna