Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Ämnen utanför kriterierna

Ämnet uppfyller inte urvalskriterierna i PRIO-verktyget. Detta betyder inte att användningen av ämnet är utan risk. Däremot är ämnets inneboende egenskaper inte av sådan karaktär att de generellt bör ges högsta prioritet i ert företags riskminskningsarbete. Kriterierna i PRIO representerar en generell basnivå för alla branscher.

De hälso- och miljöegenskaper som ger hög prioritet i PRIO är framför allt långtidseffekter. Akuta risker såsom brand och explosion omfattas inte av prioriteringarna i PRIO. Om denna typ av risk eller andra risktyper är av stor betydelse i din bransch så kan du mycket väl komplettera PRIOs kriterier med ytterligare relevanta kriterier.

För att ta reda på om det finns ytterligare negativa hälso- eller miljöegenskaper hos ditt ämne så kan du söka i Echas klassificerings och märkningsregister för att få denna information.

Tänk på att reglerna för klassificering och märkning alltid gäller.


Du har nu nått slutet på prioriteringsguiden för detta ämne. Fundera på om du har fler ämnen som behöver bedömas.