Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Introduktion

Denna steg-för-steg-guide presenterar en metod för att prioritera riskerna med kemiska ämnen i varor och produkter. 

Metoden går systematiskt igenom inventeringsfasen, farobedömningen och den därpå följande prioriteringen som i sin tur leder fram till olika åtgärder.

Steg-för-steg-guiden är tänkt att användas som ett stöd när du söker information om ett kemiskt ämne, vilka risker ämnet kan vara förknippat med och hur du då kan gå tillväga för att hantera sådana risker.

En visuell modell av prioriteringsguiden, i form av en molekylkedja.

Guiden hjälper dig att

  • Ta reda på vilka ämnen som ingår i en kemisk produkt eller vara.
  • Bedöma ämnens miljö- och hälsoegenskaper.
  • Prioritera vilka egenskaper hos ämnen du bör vara särskilt uppmärksam på.
  • Se över din riskbild.
  • Strukturera arbetet med att ersätta farliga ämnen

Guiden är uppbyggd som ett beslutsträd. Du kan låta oss guida dig i trädet genom att klicka på Starta guiden och gå igenom vår steg-för-steg-guide. Du kommer då automatiskt till nästa steg beroende på hur du svarar på de frågor som ställs. Under varje steg finns en kort vägledande instruktion. För den som vill läsa mer, finns länkar till fördjupande texter under Kemikalier i praktiken. För att svara på frågorna kan du också behöva söka information utanför verktyget. Du tar dig vidare i guiden genom att klicka på det svarsalternativ du tycker passar bäst. Knapparna hittar du längst ned på varje sida.

I de fall du undrar över ett specifikt steg kan du gå direkt in i vänstermenyn eller klicka på bilden ovan.