På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Varför är ämnen med potentiella PBT/vPvB-egenskaper prioriterade riskminskningsämnen?

Potentiella PBT/vPvB-ämnen är ämnen för vilka tillgängliga data tyder på att de skulle kunna vara PBT/vPvB-ämnen men mer information krävs för att avgöra om dessa ämnen är utfasnings- eller prioriterade riskminskningsämnen. 

För många ämnen kommer dataunderlaget inte vara tillräckligt för att bedöma om de är PBT/vPvB-ämnen. För att ändå försöka identifiera dessa måste man utnyttja den information som vanligtvis finns att tillgå enligt "Kriterierna i detalj". Tills mer information kommer fram ska man hantera dessa ämnen som PRIO-verktygets prioriterade riskminskningsämnen, det vill säga se över risken med den tilltänkta användningen för att säkerställa att den inte medför oacceptabla risker i något hanteringsled. När det gäller potentiella PBT/vPvB-ämnen innebär detta att man bör vara extra uppmärksam på att dessa ämnen inte kan spridas till miljön.