Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Varför är ämnen med potentiella PBT/vPvB-egenskaper prioriterade riskminskningsämnen?

Potentiella PBT/vPvB-ämnen är ämnen för vilka tillgängliga data tyder på att de skulle kunna vara PBT/vPvB-ämnen men mer information krävs för att avgöra om dessa ämnen är utfasnings- eller prioriterade riskminskningsämnen. 

För många ämnen kommer dataunderlaget inte vara tillräckligt för att bedöma om de är PBT/vPvB-ämnen. För att ändå försöka identifiera dessa måste man utnyttja den information som vanligtvis finns att tillgå enligt "Kriterierna i detalj". Tills mer information kommer fram ska man hantera dessa ämnen som PRIO-verktygets prioriterade riskminskningsämnen, det vill säga se över risken med den tilltänkta användningen för att säkerställa att den inte medför oacceptabla risker i något hanteringsled. När det gäller potentiella PBT/vPvB-ämnen innebär detta att man bör vara extra uppmärksam på att dessa ämnen inte kan spridas till miljön.