Prioriteringsguiden – PRIO

Varför är ämnen med mycket hög akut giftighet (hälsa) prioriterade riskminskningsämnen?

Det räcker med att man exponeras för en mycket liten dos (mängd) av ett sådant ämne vid ett enda tillfälle för att skador ska uppkomma, ibland dödliga.