Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Varför är mutagena ämnen (kategori 2) prioriterade riskminskningsämnen?

Mutagena ämnen i kategori 2 kan ge mutagena (genotoxiska) skador men deras ärftlighet är inte lika väl belagd som för mutagena ämnen i kategori 1A och 1B. Mutagena ämnen i kategori 2 bör därför betraktas som att de möjligen ger ärftliga genotoxiska skador på människa. Att just mutagena ämnen i kategori 2 har lyfts fram som prioriterade riskminskningsämnen, till skillnad från cancerframkallande och reproduktionstoxiska ämnen i kategori 2, beror på att mutagena egenskaper kan leda till ärftliga mutationer eller skador som på sikt kan ge cancer eller skador på reproduktionen. Teoretiskt sett kan skadorna uppkomma efter en enstaka exponering för en mycket låg dos av ämnet. Skador från cancerframkallande och reprotoxiska ämnen i kategori 2 bedöms i allmänhet uppkomma vid högre doser (vid en tröskeldos) eller inte vara lika väl belagda som för ämnen i kategori 1A och 1B.