Prioriteringsguiden – PRIO

Varför är ämnen med hög kronisk giftighet (hälsa) prioriterade riskminskningsämnen?

Det räcker med att man exponeras för en liten dos (mängd) av ett sådant ämne under en längre tid för att skador ska uppkomma, ibland dödliga.