Prioriteringsguiden – PRIO

Varför är allergiframkallande ämnen prioriterade riskminskningsämnen?

Allergiframkallande ämnen orsakar allergi eller annan överkänslighet som oftast kvarstår under hela livet. Tillståndet kan leda till överkänslighetsreaktioner för mycket små mängder av ämnet.