På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriterier för att bedöma om ämnet är ett utfasningsämne – Särskilt farliga metaller (Hg, Cd, Pb och deras föreningar)

Kvicksilver, kadmium, bly och föreningar med dessa metaller är alla utfasningsämnen. Särskilda kriterier finns inte eftersom förekomst av metallerna räcker och PRIO-verktyget rekommenderar användaren att så långt som möjligt ersätta dessa ämnen med mindre farliga ämnen eller alternativa metoder.