Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriterier för att bedöma om ämnet är ett prioriterat riskminskningsämne – Mycket hög akut giftighet

Kriterierna är desamma som klassificeringskriterierna enligt CLP för de angivna egenskaperna

Egenskap Kriterium Riskfraser
Mycket hög akut giftighet Ämnen som efter enstaka, kortvarig exponering vid inandning, förtäring eller upptag genom huden av mycket små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden. H300, H310, H330 och H370