Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriterier för att bedöma om ämnet är ett prioriterat riskminskningsämne – Mutagen (kategori 2)

Kriterierna är desamma som klassificeringskriterierna enligt CLP för de angivna egenskaperna.

Egenskaper Kriterium Riskfraser
Mutagent (M)

Ämnen som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka ärftliga genetiska defekter eller öka deras incidens.

Ämnen i kategori 2 är möjligen mutagena på människa.

H341