På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriterier för att bedöma om ämnet är ett prioriterat riskminskningsämne – Mutagen (kategori 2)

Kriterierna är desamma som klassificeringskriterierna enligt CLP för de angivna egenskaperna.

Egenskaper Kriterium Riskfraser
Mutagent (M)

Ämnen som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka ärftliga genetiska defekter eller öka deras incidens.

Ämnen i kategori 2 är möjligen mutagena på människa.

H341