Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriterier för att bedöma om ämnet är ett prioriterat riskminskningsämne – Miljöfarligt/långtidseffekter

Kriterierna för dessa ämnen är de samma som klassificeringskriterierna för ämnen som klassificeras H410eller H413 enligt kemikalieinspektionens författningssamling CLP.

I PRIO-databasen är idag enbart de ämnen som klassificerats N;R50/53 eller R53 (enligt KIFS 2005:7) inkluderade som finns med i klassificeringslistan.