På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriterier för att bedöma om ämnet är ett prioriterat riskminskningsämne – Miljöfarligt/långtidseffekter

Kriterierna för dessa ämnen är de samma som klassificeringskriterierna för ämnen som klassificeras H410eller H413 enligt kemikalieinspektionens författningssamling CLP.

I PRIO-databasen är idag enbart de ämnen som klassificerats N;R50/53 eller R53 (enligt KIFS 2005:7) inkluderade som finns med i klassificeringslistan.