På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kriterier för att bedöma om ämnet är ett prioriterat riskminskningsämne – Hög kronisk giftighet

Kriterierna är desamma som klassificeringskriterierna enligt CLP för de angivna egenskaperna.

Egenskaper Kriterium Riskfraser
Hög kronisk giftighet

Ämnen som efter upprepad eller långvarig exponering vid inandning, förtäring eller upptag genom huden av små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden.

H372