Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Varor / material

En stor del av de produkter som säljs idag innehåller eller har behandlats med kemiska ämnen. 

När det gäller produkter som målarfärg kan detta vara lätt att se, men även rena varor som vi kanske inte direkt förknippar med kemi kan innehålla många kemiska produkter. Exemplet nedan visar att en vanlig kontorsstol kan innehålla betydligt mer kemikalier än vad man kanske tror vi första anblicken.

 • textilöverdraget kan vara behandlat med flamskyddsmedel
 • träramen kan vara lackerad eller målad
 • skumplasten i stoldynan kan innehålla rester av jäsmedel
 • plasten i armstöden kan innehålla tillsatskemikalier till exempel i form av stabilisatorer
 • metalldelarna kan vara ytbelagda med krom
 • gummihjulen kan också innehålla olika former av tillsatskemikalier        

 I ett kretsloppsperspektiv kan innehåll av problematiska kemikalier innebära att återvinning försvåras.

 

Sök efter kemikalier i varor - hur gör jag?

För att få mer information om hur du kan arbeta för att ta reda på innehållet i en vara kan du ta hjälp av punkterna nedan (*1).

 • Gör en prioritering av vilka varor som du vill veta mer om. Detta är oavsett om det är varor som du tillverkar, importerar, säljer eller köper in.
 • Vilka material som är betydande kan bero på vilka mängder eller viktprocent de finns i. Användningsområde eller vad som händer med produkten då den blir avfall kan också påverka hur viktigt det är att känna till vilka ämnen som ingår i de material som används.


Vad man väljer att veta mer om kan också bero på om vissa material är särskilt i fokus miljöpolitiskt, i media eller i den egna organisationens riktlinjer.

 • Ta reda på vilka material varan består av. Detta kan göras genom att dela in varan i olika materialtyper. Som utgångspunkt kan du använda följande huvudindelning. Var medveten om att detta är en mycket förenklad metod.
Glas Gummi
Läder Metall
Papper Plast 
Textil Trä

Olika material är också ofta förknippade med förekomsten av olika kemiska ämnen. Nedan ges några exempel på ämnen som är förknippade med olika material eller tillsatsämnen. Listan nedan är ingen fullständig lista och utgör endast några vanliga exempel.

Plast och gummi kan bland annat. innehålla blyföreningar, kromater, tennföreningar, klorparaffiner, ftalater och eventuellt doftämnen.

Textil kan bland annat innehålla formaldehyd, antimögelmedel, flamskyddsmedel, färgämnen och impregnerings­medel till exempel PFOS.

Läder kan bland annat innehålla garvämnen som till exempel krom.

Metaller är grundämnen som till exempel bly, järn, koppar, kvicksilver, aluminium, nickel, silver, tenn och zink. Det finns även legeringar (blandningar av olika ämnen).

Glas kan bland annat innehålla bly, arsenik, antimon med mera.

Trä kan innehålla träskyddsmedel som i sin tur innehåller krom, arsenik, koppar, kreosot med mera.

Papper kan bland annat innehålla färgämnen med mera.

Tillsatsämnen

Fundera över vilka funktioner som är avsedda att uppnå på kemisk väg. Det kan till exempel vara att ge produkten eller materialet färg, doft, hållbarhet, flamskydd, impregnering, mögelskydd, mjuka egenskaper med mera. Vilka kemiska ämnen ingår för att uppfylla dessa funktioner?

 • Textil kan delas upp bomull och vegetabiliska fibrer, syntetfibrer, regenererade cellulosafibrer och ull.
 • Det finns även många olika plaster och metaller. Ta reda på så mycket du kan om vilken plast eller metall varan innehåller. Leverantören kan ofta hjälpa till med upplysningar.
 • Gör en prioritering om vilka material som det behövs mer information om. Fundera på om det behövs information om alla eller bara de mest betydande.
 • Fundera över vad du vill veta om materialet? Bestäm dig för vilken detaljeringsgrad du vill ha på informationen. Är du till exempel intresserad av särskilda miljö- och hälsoegenskaper hos de ämnen som finns i materialet? Sådana som är svårnedbrytbara, cancerframkallande eller allergiframkallande är exempel på miljö- och hälsoegenskaper. Ett tips kan vara att ta reda på vilka ämnen som miljömärkta produkter inte får innehålla. Du kan också söka efter ämnen som är förbjudna eller begränsade.
 • Tydliggör för dig själv motivet till att ta fram informationen och vad den ska användas till.
 • Upprätta rutiner för hur informationen ska dokumenteras.
 • Vänd dig till din leverantör för att få veta mer om varans innehåll. Du kan till exempel ställa frågor om vilken mjukgörare som använts i plasten, om varan innehåller ett visst ämne och så vidare.
 • Du kan vända dig till olika branschföreningar och forskningsinstitut för mer information om olika material och vilka ämnen som kan ingå.
 • När du vet vilka material varan är uppbyggd av och vilka ämnen som ingår i materialet kan du söka i PRIO-verktyget för att få mer information om ämnens miljö- och hälsoegenskaper samt vilka åtgärder du kan behöva vidta.

Observera att materialkunskap är ett mycket komplext område och stegen ovan en grov förenkling.


*1   Stegen bygger på Vaerktöj till indsamling af miljöoplysninger hos leverandörer. Miljöstyrelsen, Danmark. Länk till Miljöstyrelsen www.mst.dk