Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Perfluoroktansulfonat (PFOS)

Perfluoroktansulfonat tillhör en grupp organiska föreningar, perfluorerade organiska ämnen, som har det gemensamt att alla väteatomer, bundna till kolkedjan, är utbytta mot fluoratomer.

Till kolkedjans ena ände har en reaktiv sulfonatgrupp bundits. Till sulfonatgruppen kan ytterligare kemiska grupper bindas så att olika typer av ytaktiva ämnen bildas. Dessa ämnen kan sedan i vissa fall brytas ned till PFOS i naturen. Totalt är det fråga om flera hundra olika kemiska föreningar där PFOS ingår i strukturen.

En stor del av producerad PFOS ingår som en del i polymerer, där den slutliga produkten kan innehålla rester av fluorerade utgångssubstanser som inte eller bara delvis reagerat. PFOS har tidigare används i rengöringsmedel, brandsläckningsskum samt i impregneringsmedel i en rad produkter såsom mattor, möbler, papper, textilier och läder. Nuvarande användning av PFOS är vid förkromning av metall, inom halvledarindustrin och i hydrauloljor inom flygindustrin.

PFOS bryts inte ner i miljön vare sig på kemisk eller biologisk väg. Den stabilitet som PFOS uppvisar är typisk för perfluorerade organiska ämnen och beror av det kolskelett som molekylen är uppbyggt av. PFOS bedöms därför som persistent i miljön och det styrks av förekomster i miljön. Man har funnit PFOS i t.ex. blodplasma hos fåglar (havsörn, albatross) och fisk. PFOS har också påträffats i höga halter i isbjörnar och sälar i Arktis men även i delfiner i Ganges och sköldpaddor i Mississippi.

I Sverige har undersökningar av ägg från sillgrissla visat att PFOS har funnits i den svenska miljön sedan 1960-talet och att mängden har ökat sedan dess. Undersökningar av fisk (abborre, skrubbskädda och tånglake) visar att PFOS är spridd i relativt låga halter i sjöar och längs kusten i hela Sverige. PFOS förekommer däremot i relativt höga halter i svenska uttrar och minkar.

Inom Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, uppmärksammades PFOS i samband med att en stor tillverkare, 3M, beslöt att fasa ut sin produktion av PFOS och PFOS-liknande föreningar. Det ledde till att OECD tog fram en farobedömning av PFOS och dess salter. Det har också lett till att USA har antagit en lag som säger att tillverkning och import av PFOS och 88 stycken likartade ämnen måste anmälas till amerikanska miljömyndigheten EPA och godkännas.

PFOS är antaget som POPs ämne till LRTAP-konventionen och Stockholms-konventionen.

Inom EU är PFOS begränsat i de flesta varor och produkter genom den s.k. POPs förordningen, EG 850/2004.

Mer information:
Mer aktuell information om PFOS hittar du här

Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ. Rapport 6/15, Kemikalieinspektionen, 2015.

Perfluorerade ämnen - användningen i Sverige, Rapport 6/06, Kemikalieinspektionen 2006

PFOS-relaterade ämnen. Strategi för utfasning. Rapport 3/04, Kemikalieinspektionen, 2004.

Hazard Assessment of Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) and its Salts. (NV/JM/RD(2002)17/FINAL, OECD, 2002, Paris.