Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

HA-oljor

En högaromatiska olja (HA-olja) är ett oljeextrakt som utvinns när råolja renas för tillverkning av till exempel smörjoljor. I denna process tvättas bland annat aromatiska kolväten ut med hjälp av lösningsmedel. Därefter drivs lösningsmedlet av och kvar blir en högaromatisk rest, det så kallade HA-oljeextraktet. Högaromatisk olja går även under namnet Distillate Aromatic Extract (DAE).

HA-oljan innehåller bland annat stora mängder aromatiska och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), upp till 10-30 procent. Till PAH räknas oftast ämnen som har två eller flera kondenserade aromatiska ringar, det vill säga att de aromatiska ringarna har en sida gemensam. Flera av de PAH som finns i HA-oljor är klassificerade som cancerframkallande. Här kan du söka i CLP/GHS-databasen.

HA-oljor används mest i gummitillverkning och förekommer bland annat i bildäck och i gummiduk som används vid bullerdämpning i anslutning till vägar. Tillverkaren av gummipolymer sätter till HA-oljan för att minska viskositeten och för att förbättra "klibbigheten" hos den ohärdade gummiblandningen, men även för att dryga ut gummipolymeren. Oljan löses i gummiblandningen men reagerar inte med den. Vid tillverkning av bildäck tillsätts ytterligare HA-oljor för att göra däcken mjuka.

Användningen i bildäck är en stor källa till spridning av HA-oljor i miljön. Årsbehovet för den europeiska däcksmarknaden av HA-olja är 250 000 ton som används för tillverkning av 2,1 miljoner ton bildäck, varav 60 000 ton av däcken förbrukas i Sverige. En mycket stor del av däckens slitbanor, cirka 10 000 ton, sprids årligen via däckslitage längs de svenska vägarna i form av gummipartiklar. En annan spridningsväg för HA-oljor till miljön är återanvändning av bildäck för tillverkning av gummigranulat som används som utfyllnad i konstgräsplaner.

EU beslutade i juni 2005 att införa regler som begränsar halten av cancerframkallande PAH i utfyllnadsoljor (till exempel HA-oljor) som används vid tillverkning av nya bildäck och av slitbanor till regummerade däck. Reglerna som gäller för alla typer av däck för typgodkända fordon trädde i kraft den 1 jan 2010. Här kan du läsa mer om regler för HA-oljor.

Se även text om kemikaliegruppen komplexa kolväten.

Mer information:
HA-oljor i bildäck - förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 3/03, Kemikalieinspektionen, 2003.

Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv - en lägesrapport, PM 2/06, Kemikalieinspektionen, 2006.