På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

HA-oljor

En högaromatiska olja (HA-olja) är ett oljeextrakt som utvinns när råolja renas för tillverkning av till exempel smörjoljor. I denna process tvättas bland annat aromatiska kolväten ut med hjälp av lösningsmedel. Därefter drivs lösningsmedlet av och kvar blir en högaromatisk rest, det så kallade HA-oljeextraktet. Högaromatisk olja går även under namnet Distillate Aromatic Extract (DAE).

HA-oljan innehåller bland annat stora mängder aromatiska och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), upp till 10-30 procent. Till PAH räknas oftast ämnen som har två eller flera kondenserade aromatiska ringar, det vill säga att de aromatiska ringarna har en sida gemensam. Flera av de PAH som finns i HA-oljor är klassificerade som cancerframkallande. Här kan du söka i CLP/GHS-databasen.

HA-oljor används mest i gummitillverkning och förekommer bland annat i bildäck och i gummiduk som används vid bullerdämpning i anslutning till vägar. Tillverkaren av gummipolymer sätter till HA-oljan för att minska viskositeten och för att förbättra "klibbigheten" hos den ohärdade gummiblandningen, men även för att dryga ut gummipolymeren. Oljan löses i gummiblandningen men reagerar inte med den. Vid tillverkning av bildäck tillsätts ytterligare HA-oljor för att göra däcken mjuka.

Användningen i bildäck är en stor källa till spridning av HA-oljor i miljön. Årsbehovet för den europeiska däcksmarknaden av HA-olja är 250 000 ton som används för tillverkning av 2,1 miljoner ton bildäck, varav 60 000 ton av däcken förbrukas i Sverige. En mycket stor del av däckens slitbanor, cirka 10 000 ton, sprids årligen via däcksslitage längs de svenska vägarna i form av gummipartiklar. En annan spridningsväg för HA-oljor till miljön är återanvändning av bildäck för tillverkning av gummigranulat som används som utfyllnad i konstgräsplaner.

EU beslutade i juni 2005 att införa regler som begränsar halten av cancerframkallande PAH i utfyllnadsoljor (till exempel HA-oljor) som används vid tillverkning av nya bildäck och av slitbanor till regummerade däck. Reglerna som gäller för alla typer av däck för typgodkända fordon trädde i kraft den 1 jan 2010. Här kan du läsa mer om regler för HA-oljor.

Se även text om kemikaliegruppen komplexa kolväten.

Mer information:
HA-oljor i bildäck - förutsättningar för ett nationellt förbud. Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 3/03, Kemikalieinspektionen, 2003.

Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv - en lägesrapport, PM 2/06, Kemikalieinspektionen, 2006.