Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Azo-färgämnen

Azo-färgämnen är organiska föreningar, som innehåller den färggivande azo-funktionen (N=N-). Ofta sitter azo-gruppen bunden till en aromatisk ring och azo-färgämnet kan då brytas ner till en aromatisk amin, arylamin. Det kan ske dels på kemisk väg genom en så kallad reduktiv klyvning, dels genom kroppens egna enzymsystem. Vissa azo-färgämnen kan också brytas ner till arylaminer under lagring på grund av ljus och hög temperatur. En del arylaminer har bedömts vara cancerframkallande. Den mest kända är anilin. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla azo-färgämnen är baserade på arylaminer. 

Azo-färgämnen används vid färgning av textilfibrer, framförallt bomull men även siden, ull, viskos och syntetfibrer. De anses vara lätta att använda, förhållandevis billiga och ge klara, starka färger. Det finns cirka 2000 azo-färgämnen på marknaden.

Flertalet azo-färgämnen är vattenlösliga och anses därför lätta att ta upp av kroppen och det sker vid inandning och nedsväljning av damm och aerosol såväl som genom hudkontakt. Azo-färgämnen kan också vara giftiga för vattenlevande organismer och ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Det är troligen så att arylaminerna som avges från azo-färgämnet kan tas upp av huden och ackumuleras i kroppen. Risk för exponering finns således då man bär klädesplagg eller accessoarer som innehåller azo-färgämnen, eller då man sover i sådana sängkläder. Vissa av arylaminerna bedöms även kunna ge allergi vid hudkontakt, irritera ögon, vara giftiga vid inandning och förtäring eller mycket giftiga vid inandning, hudkontakt och förtäring. Några av arylaminerna har också bedömts vara giftiga eller mycket giftiga för vattenlevande organismer och kunna orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, här kan du söka i CLP/GHS-databasen.

Behandling av vissa textilvaror och läderartiklar med azofärgämnen som kan avge cancerframkallande arylaminer är numera kraftigt begränsad.

Mer information:

Kemikalier i textilier – Risker för människors hälsa och miljön. Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 3/15, Kemikalieinspektionen 2015.

Kemikalier i textilier – redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2/97, Kemikalieinspektionen, 1997.

Kartläggning av kemikalieanvändningen i kläder, Swerea IVF Uppdragsrapport 09/52