Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kemikaliegrupper

För att underlätta sökningen av kemiska ämnen så har vi skapat kemikaliegrupper för vissa kemiska ämnen. 

Vid sökning på t.ex. vissa tennorganiska föreningar såsom ämnet Hexapentyldistannoxan kan det vara en hjälp att istället kunna söka på tennorganiska föreningar. Det kan finnas många kemiska ämnen som tillhör dessa kemikaliegrupper men som inte finns med i databasen. Om dessa kemiska ämnen har PRIO-egenskaper måste bedömas från fall till fall. För varje kemikaliegrupp får du information om vilka ämnen som kan ingå, vad dom används till och vilka egenskaper som kan förekomma.