Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Inventering

Inventering en viktig början

För att kunna vidta rätt åtgärd vi rätt tillfälle är det viktigt att veta vilka kemikalier som hanteras i verksamheten. Det kan handla om vilka kemiska produkter som används men också vilka kemiska ämnen som förekommer i de material eller varor som tillverkas eller köps in. Sökfunktionen i PRIO är uppbyggd på ämnesnivå och därför behöver man göra en inventering över de ämnen som finns i de kemiska produkter eller varor som används. 

Denna inventering resulterar ofta i någon form av kemikalieförteckning. Här visas ett exempel på hur en sådan förteckning kan se ut: förteckning av kemiska produkter som används i verksamheten. Det finns även en vägledning kopplat till detta dokument.

För att göra en inventering av kemiska ämnen i material och varor kan du få tips under varor och material.

För att få en överblick hur företaget hanterar kemikaliefrågorna kan det vara lämpligt att söka svaren på ett antal grundläggande frågeställningar. Vi börjar med några frågor kring förekomsten av kemikalier i verksamheten:

  • Finns det en förteckning över alla kemiska produkter som används i våra processer?
  • Finns det en förteckning av andra kemiska produkter som av olika anledningar finns eller används i vår verksamhet? Det kan röra sig om köldmedier, bekämpningsmedel, tekniska oljor, rengöringsmedel och bränslen?
  • Finns det information om ämnen med särskilt farliga egenskaper som ingår i övriga varor än kemiska produkter?
  • Förekommer det ”problemkemikalier” i byggnader och installationer (exempelvis PCB och asbest i byggnader, markföroreningar)?
  • Har vi kunskaper om flödet av kemiska ämnen genom verksamheten? Hur mycket köper vi in? Hur mycket lagras vid ett enskilt tillfälle? Vart tar kemikalierna vägen?

Kemikalieförteckningen är en viktig grundsten

I länken ovan finns ett förslag på hur en kemikalieförteckning kan se ut. Man bör också vara medveten om att det såväl i egenkontrollförordningen som i Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns krav på kemikalieförteckning. Många företag väljer att lägga till ytterligare information i sin förteckning för att kunna använda det som ett grundläggande dokument i arbetet med en säkrare kemikaliehantering.

Praktiska råd angående inventeringen och kemikalieförteckningen

Att sammanställa en kemikalieförteckning enligt tabellen ovan kräver en insats av företaget. Informationen skall hämtas både från interna och externa källor. Här är några praktiska råd:

  • Inköpsavdelningen har säkert någon form av översikt över vad som köpts in under den senaste tiden. Det är dock inte säkert att inköpta kemikalier lätt kan plockas fram ur listorna men med lite arbete kan informationen säkert bli tillfredställande.
  • Det är inte ovanligt att olika kemikalier köps in via andra vägar än inköpsavdelningen. Sprayer, färger, rengöringsmedel och mycket annat brukar ta sig in i företagen via en mängd olika vägar. Här gäller det därför att fysiskt inventera skåp och förråd för att se vad som finns. Var beredd på diverse överraskningar.
  • För att kunna fylla i den mellersta sektionen i tabellen (Innehåll) krävs tillgång till säkerhetsdatabladen för samtliga kemiska produkter. Här kan du läsa mer om vad säkerhetsdatabladen skall innehålla och hur man kan använda dem.
  • Använd sökfunktionen i PRIO för att fylla i prioriteringsnivå

Inventeringen av kemikalierna i verksamheten ger ofta ett nytt synsätt på kemikaliefrågorna. Hade vi verkligen så många olika kemiska produkter? Vem köper egentligen in kemikalierna? Varför är så många behållare omärkta eller endast försedda med handskriven text? Varför kastar vi inte säkerhetsdatablad som är mer än 10 år gamla? Vilka är de största riskerna?

Frågorna blir säkert fler än svaren och för att hantera dessa är det vanligt att man inom företaget bildar någon form av arbetsgrupp. Gruppen består ofta av till exempel produktionschef, skyddsombud, miljösamordnare, en inköpare med flera. Tanken är att samla olika kompetenser som gemensamt tar ställning till hur riskerna med aktuella ämnet skall hanteras.