Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Tillsynsmyndigheter

Så här kan du som miljö- och hälsoskyddsinspektör använda PRIO-verktyget

  • Som kunskapskälla
  • Som stöd inför eller efter ett tillsynsbesök
  • I samband med företagsbesök använda PRIO-verktyget som ett diskussionsunderlag

PRIO som kunskapskälla

Syftet med verktyget är att vara en prioriteringsguide i företagens arbete med att minska riskerna med kemikalier. Den hjälper till att se över riskbilden och kan vara ett stöd i substitutionsarbetet. Verktygets prioriteringsguide leder användaren att arbeta utifrån verktygets urvalskriterier snarare än att bara söka ja- och nej-svar. Det viktiga är att veta om man hanterar ämnen som omfattas av de miljö- och hälsoegenskaper som utgör urvalskriterier för verktyget och därför bör få särskild uppmärksamhet. Läs mer under Kriterier.

Genom att söka i databasen kan du få information om ett antal ämnens miljö- och hälsofarliga egenskaper. I PRIO-databasen finns idag över 5000 kemiska ämnen som utgör exempel på ämnen som omfattas av PRIO-verktygets kriterier. Det finns flera sätt att göra ett utsnitt av dessa ämnen. Vid en träff i exempellistan får du reda på om ämnet är ett utfasningsämne eller ett prioriterat riskminskningsämne. En möjlighet är att välja en produkttyp och där se exempel på ämnen som kräver särskild uppmärksamhet. När du söker på ämnesgrupp får du exempel på ämnen som ingår i ämnesgruppen samt deras egenskaper. För varje ämnesgrupp finns dessutom en text som mer ingående beskriver ämnesgruppen.

PRIO beskriver egenskaper hos kemikalier som kräver särskild uppmärksamhet. PRIO-verktyget bör dock inte användas som grund för villkor i tillståndsgivning eller som grund för förelägganden. Att ett ämne omfattas av databasens kriterier och eventuellt finns med på databasens exempellista ska inte användas som en signal till förbud. Hur risken hanteras måste alltid beaktas. Det finns dock ämnen i databasen där det finns restriktioner för användning, se lagar och regler inom kemikalieområdet.

PRIO kan också vara ett hjälpmedel i företagens arbete inför den nya europeiska kemikalielagstiftningen. Urvalskriterierna för utfasningsämnena speglar de egenskaper som kommer att ligga till grund för auktorisation inom det nya systemet. Det kommer sannolikt att innebära att industrin måste söka tillstånd för att använda ämnen med dessa egenskaper. Ansökande företag måste kunna visa att risken är adekvat kontrollerad, läs mer under PRIO och Reach.