Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Miljömärkningsorganisationer

PRIO kan vara en hjälp i det förberedande arbetet för att ta fram nya kriteriedokument eller revidera existerande.

I verktyget finns två prioriteringsnivåer: utfasning och prioriterad riskminskning. Under rubriken Kriterier i huvudmenyn kan du få mer information om vilka egenskaper som finns under de olika prioriteringsnivåerna och varför ett ämne anses farligt.

PRIO ger dig information om:

  • Farliga miljö- och hälsoegenskaper hos de exempelämnen som finns i databasen.
  • De hälso- och miljöegenskaper som prioriteras i EU-lagstiftning på kemikalieområdet samt i nationella politiska mål.
  • Exempel på farliga ämnen som kan förekomma i olika produktgrupper och som omfattas av verktygets kriterier.
  • Exempel på farliga ämnen i olika ämnesgrupper. Ämnesgrupper är t.ex. azofärgämnen, isocyanater, ftalater.