Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Kemikalieleverantörer

Att möta kundkrav.

Som leverantör känner du säkert igen frågan huruvida ämnen som finns i de produkter som ditt företag levererar finns med på den före detta OBS-listan. Syftet med det nya verktyget är inte att enskilda ämnen ska undvikas eller på annat sätt ska pekas ut. Den som använder kemiska produkter skall i varje situation avgöra vilka egenskaper hos en produkt som kan innebära risker. Det är i arbetet med att identifiera risker och göra prioriteringar i riskminskningsarbetet som det nya verktyget kan vara ett stöd. 

Användaren ska sedan bedöma riskerna och avgöra hur den eventuella risken ska hanteras, vilket inte alltid innebär att ämnet bör bytas ut. Här är det viktigt att du som leverantör har kunskaper om hur riskerna med dina produkter kan hanteras. I databasen finns ämnen som uppfyller vissa kriterier. Det nya verktyget innehåller kriterier uppdelade i två prioriteringsnivåer, utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Verktyget rekommenderar användaren att så långt som möjligt ersätta ämnen som omfattas av prioriteringsnivån utfasningsämnen. Grunden för detta är att alla nyproducerade varor enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, så långt det är möjligt skall vara fria från dessa ämnen enligt en viss tidplan. Enligt EU-lagstiftningen Reach kommer dessa ämnen att uppfylla kriterierna för att det ska krävas auktorisation, eller godkännande, för varje tilltänkt användningsområde.

Att vara tidigt ute med alternativ till de ämnen som uppfyller verktygets kriterier för utfasningsämnen kan på så sätt ge marknadsfördelar. När det gäller de ämnen som faller inom nivån prioriterade riskminskningsämnen rekommenderar verktyget användaren att se över risken för den tilltänkta användningen. Särskilt mindre företag kan ha otillräckliga resurser och kunskap för att kunna göra sådana bedömningar. Att som leverantör ha en god kunskap om vilka risker som kan uppstå i samband i olika användningsområden och förmedla denna kunskap till användaren är viktigt för att användaren ska kunna avgöra om det är acceptabelt från risksynpunkt eller inte att använda produkten ifråga. Leverantörernas ansvar för riskbedömning kommer troligen att förstärkas i och med EU:s nya kemikalielagstiftning. Att utveckla kunskap och kompetens inom detta område är ett steg på vägen i förberedelserna för nya marknadsvillkor.