Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Att dokumentera

Ett bra kemikaliearbete minskar riskerna och kan spara pengar

I allt kemikaliearbete är det viktigt att ha ett bra system för hur man dokumenterar arbetet. Det är också viktigt att spara sådant beslutsunderlag som visar varför man fattat olika beslut. Dokumentationssystemet bör ha en ändamålsenlig ambitionsnivå men skriftliga rutiner och instruktioner kan behövas av flera skäl, till exempel;

  • att styra att en arbetsuppgift blir gjord och att den utförs på ett visst sätt
  • att ge medarbetarna stöd i sina uppgifter
  • att underlätta att arbetsuppgifterna kan överföras från en person till en annan
  • att kunna visa för myndigheter och miljörevisorer att arbetsuppgifterna som kan orsaka miljöpåverkan har utförts på ett kontrollerat sätt.

Det är också viktigt att dokumentera vad som görs för att uppfylla lagstiftningen. Hur säkerställer man t.ex. att krav om begränsningar av vissa ämnen uppfylls eller vad gör man för att uppfylla kunskapskravet och produktvalsprincipen i miljöbalkens hänsynsregler?

I de fall lagstiftningen föreskriver krav på dokumentation skall detta självklart uppfyllas och utgör då miniminivån för dokumentationskrav.