Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Skilj på fara och risk

När man väljer att använda en viss kemikalie är det risken som bör vara avgörande för den bedömning man gör. Risken består av två faktorer, dels de inneboende egenskaper som kemikalien har, faran, och dels det sätt som kemikalien används eller hanteras på, exponeringen.

PRIO kan användas för att identifiera kemiska ämnens farliga egenskaper. Olika egenskaper ger upphov till olika riskbilder i olika situationer. Den som gör bedömningen måste alltså själv komplettera med uppgifter om hur ämnet används eller hanteras för att beslutsunderlaget ska bli fullständigt.

Det är viktigt att vara medveten om den risk som ämnena kan ge upphov till och att man själv avgör hur man ska hantera den eventuella risken. Att fortsätta att använda ett prioriterat riskminskningsämne kan vara en lösning om den funktion som ämnet har ger den totalt lägsta hälso- och miljöbelastningen från en produkt.