Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Prioriteringsnivåer

Alla ämnen i databasen har tilldelats en prioriteringsnivå, utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne. Prioriteringsnivån ger en anvisning om hur du bör agera, hur högt du bör prioritera ämnet i ditt riskminskningsarbete. Bedömningen har gjorts efter de olika ämnenas "värsta" egenskaper, eftersom till exempel ett cancerframkallande utfasningsämne även kan ha egenskaper som hör till riskminskningsnivån (till exempel allergiframkallande). Varje ämne åtföljs av ett "budskap" som varierar efter vilken prioriteringsnivå det tillhör enligt följande:

Prioriterat Riskminskningsämne

På grund av ämnets farliga egenskaper är det extra viktigt att tänka på hur du hanterar ämnet. 

Bedöm hur stor risken är i din användning!

Överväg substitution!

Utfasningsämne

För de flesta utfasningsämnen gäller följande:

Detta är ett ämne med särskilt allvarliga egenskaper.

Enligt det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" ska användningen av särskilt farliga ämnen så långt det är möjligt upphöra.

En del av dessa ämnen är redan förbjudna i olika användningar.

I EU-lagstiftningen Reach kommer sådana ämnen att successivt bli föremål för tillståndsprövning.

När det gäller komplexa kolväten finns det i vissa fall undantag mot utfasningsuppmaningen då de under vissa omständigheter undgår klassificeringen som cancerframkallande. Läs mer om detta i KIFS 2005:7

Ozonnedbrytande ämnen berörs av ett eget miljömål och därför har de ett "utfasningsbudskap" som är anpassat efter detta:

Detta är ett ämne med särskilt allvarliga egenskaper.

Användningen av flertalet ozonnedbrytande ämnen är förbjudna i Sverige. Några få undantag finns för till exempel laboratoriearbete.
Enligt miljökvalitetsmålet "Skyddande ozonskikt" ska halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren understiga den nivå där ozonskiktet påverkas negativt.