Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

En exempeldatabas

PRIO innehåller en databas med farliga ämnen. En databas över alla farliga ämnen som används idag går i praktiken inte att sammanställa av flera anledningar.

Idag används uppskattningsvis 30 000 - 50 000 kemiska ämnen på världsmarknaden. Cirka 3 000 ämnen och ämnesgrupper är klassificerade av myndigheter, det vill säga myndigheterna har kännedom om någon eller några av ämnets hälso- och/eller miljöfarliga egenskaper. För en mycket stor del av ämnena på marknaden, kanske 90 procent, har vi bristande kunskaper om farligheten. Det är en av anledningarna till att databasen inte är komplett utan endast innehåller exempelämnen.

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas. De finns endast i databasen när även annan användning än som bekämpningsmedel finns enligt Kemikalieinspektionens produktregister.

Var alltså uppmärksam på att det finns en stor mängd ämnen som omfattas av verktygets kriterier men som inte finns med i databasen. I de fallen måste du själv göra en bedömning om ämnet har egenskaper som gör att ämnet kan ge upphov till risk i den aktuella användningen.

Databasen innehåller bara ämnen med de miljö- och hälsoegenskaper som presenteras under fliken ”Kriterier”. Det finns många andra farliga egenskaper som PRIO inte tar hänsyn till, t.ex. explosiva och brandfarliga ämnen.