Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Andra hjälpmedel

Begränsningsdatabasen innehåller ämnen som är begränsade i svensk lagstiftning. Ett litet antal ämnen är totalförbjudna. Många ämnen är bara reglerade i en viss användning. I PRIO-databasen finns både ämnen som är reglerade och sådana som inte tas upp i någon lagstiftning. PRIO bygger inte på lagstiftning utan har att göra med ämnens inneboende hälso- och miljöegenskaper.

Begränsningsdatabasen är ett verktyg för att ta reda på lagstiftning gällande enskilda ämnen. PRIO är ett verktyg för den som vill gå längre i sitt miljöarbete och vara väl förberedd inför framtida regler.

PRIO och Begränsningsdatabasen är två verktyg som kompletterar varandra. Det räcker alltså inte att bara söka i PRIO-databasen om man vill ta reda på om det finns lagstiftning gällande ett specifikt ämne.

Klassificerings och märkningsregistret: Den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) publicerar från 2012 ett offentligt register där alla ämnen som berörs av klassificeringsförordningen och klassificeras som farliga skall ingå. Både företagens egna klassificeringar och alla gemensamt överenskomna klassificeringar i EU är tillgängliga i registret. Från den 1 december 2010 är till­verkare och importörer skyldiga att lämna uppgifter till registret. PRIO-databasen är till stor del ett utsnitt ur klassificerings och märkningsregistret där ämnen med de egenskaper som är farligast på lång sikt lyfts fram.

På Kemikalieinspektionens hemsida finns flera databaser som kan vara en hjälp i ert kemikaliearbete.