Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Söktips

Detta avsnitt innehåller en översikt av de sökmöjligheter som finns i PRIO-databasen samt några tips om hur man avgränsar sin sökning.

Sökning på enskilda kemiska ämnen

Använd sökfunktionen "sök på ämnesnamn CAS/EG" genom att antingen skriva in namn på ämnet eller CAS-/EG-numret. Man behöver inte skriva in ett fullständigt namn eller CAS-nr för ämnet. Sökningen sker på del av namn respektive början av CAS-/EG-nr. Om du letar efter ett specifikt ämne får du en exakt träff genom att söka på hela CAS-numret. Söker du på ämnesnamn, t.ex. benzene, kan du riskera att få väldigt många träffar eftersom det kan finnas många ämnen med namn som innehåller benzene.

Sökning på hälso- och miljöfarliga egenskaper

Om man söker på farliga egenskaper så kan man välja många olika kombinationer. Markera de hälso- och miljöfarliga egenskaper du vill använda vid sökningen. De ämnen man söker på uppfyller antingen någon av de markerade egenskaperna ("eller") eller villkoret att alla egenskaper ska vara uppfyllda för samtliga ämnen ("och").
För att avgränsa sökningen kan man kombinera den med filterfunktionen. Välj t.ex. filtret "visa endast ämnen som finns i produktregistret" för att utesluta varor som inte är kemiska produkter.

Sökning på ämnesgrupper, produkttyper och referenser

En del ämnen i databasen är inordnade i kemiska grupper såsom "isocyanater", "bromerade flamskyddsmedel", "ftalater" m.m. Denna funktion kan underlätta sökningen på kemiska ämnen och vara ett alternativ till denna.

Ytterligare en alternativ sökväg är att söka på produkttyper såsom "lim", "bilvårdsprodukter", "färger och lacker" m.m. Produkttyperna är hämtade från Kemikalieinspektionens produktregister och ger inte en fullständig bild utan är några exempel av de som förekommer där (se Databasens begränsningar).

Alla ämnen i PRIO kommer från bestämda källor och är sökbara via referens. Då ger sökningen alla ämnen som kommer från den källan, t ex ramdirektivet för vatten eller konventionen OSPAR.

Begränsa sökningen med hjälp av filter

Denna funktion är skapad för att kunna avgränsa sökningen. Om man t.ex. endast söker på en kemisk produkt är det lämpligt att använda filtret "visa endast ämnen som finns i produktregistret".
Komplexa kolväten finns med i databasen eftersom de ibland ska klassificeras som cancerframkallande (se CLP förordningen). Om man inte vill att dessa ca 600 ämnen ska dominera sökningen kan man filtrera bort dem. Liknande behov kan uppstå för föreningar av de särskilt farliga metallerna (bly, kadmium och kvicksilver) som också kan filtreras bort.

Kombinerad sökning

Kriterier, ämnesgrupper, produkttyper, referenser och filter kan kombineras vid sökning. Ett par exempel på när man kanske vill göra en kombinerad sökning är:

  • En hyresvärd ska allergisanera en lägenhet. Han kan söka på färg + allergiframkallande + finns i produktregistret för att få exempel på ämnen som inte bör ingå i den färg han köper in.
  • Ett företag som använder mycket lösningsmedel och vill undvika de värsta kan söka på lösningsmedel + visa bara utfasningsämnen + finns i produktregistret för att få exempel på sådana ämnen som finns i lösningsmedel i Sverige.