Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Produktregisterdata

I databasen finns information för vissa ämnen om

  • i hur många kemiska produkter ämnet finns i Sverige
  • hur många av dessa som är konsumenttillgängliga
  • hur stora volymer av ämnet som hanteras

Informationen baseras på de uppgifter som rapporterats in till Kemikalieinspektionens produktregister. Alla företag som tillverkar eller för in en kemisk produkt i Sverige måste redovisa produktens innehåll till produktregistret. Informationen från produktregistret säger ingenting om ämnets förekomst i varor som inte är kemiska produkter. I vissa fall kan inte antalet produkter anges p.g.a. att färre än tre företag har anmält ämnet. På den gamla OBS-listan fanns bara ämnen med som hade rapporterats till produktregistret i mängder över ett ton.

För aktuella data om ämnen från produktregistret se databasen KemI-stat