Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Klassificering

Ämnessidorna i databasen innehåller länkar till information om respektive ämne i klassificerings och märkningsregistret.

Klassificerings och märkningsregistret

Den 20 januari 2009 upphörde bilaga 1 till direktiv 67/548/EEC (ämnesdirektivet) att gälla i och med att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) trädde i kraft. Förteckningen över farliga ämnen för vilka harmoniserade klassificeringar och märkningar är fastställda på gemenskapsnivå återfinns numera i bilaga VI till CLP.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) publicerar från 2012 ett offentligt register där alla ämnen som berörs av klassificeringsförordningen och klassificeras som farliga skall ingå. Både företagens egna klassificeringar och alla gemensamt överenskomna klassificeringar i EU är tillgängliga i registret. Från den 1 december 2010 är till­verkare och importörer skyldiga att lämna uppgifter till registret. Länk till klassificerings och märkningsregistret