Prioriteringsguiden – PRIO

Ämnets egenskaper

Databasen innehåller information om några hälso- och miljöegenskaper som ämnet har, det vill säga kriterier som ämnet uppfyller och som är skälet till varför de finns i databasen.

Läs mer om kriterierna.