Prioriteringsguiden – PRIO

Ämnesnamn och synonymer

Databasen kan innehålla flera synonyma namn på ämnet. Varje ämne har tilldelats ett huvudnamn, men även synonymer kan ge träff i databasen.