På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Databasens begränsningar

Huvuddelen av ämnena i databasen har hamnat där för att de har klassificerats inom EU. Endast en mindre del av alla ämnen som används idag har fullständiga data om hälso- och miljöegenskaper. En minoritet har gått igenom EU:s klassificeringsarbete. Detta avspeglas i PRIO-databasen. Observera därför att databasen endast kan ge exempel på farliga ämnen, inte en fullständig förteckning på t.ex. allergiframkallande ämnen.

För en del ämnen finns information om i vilka kemiska produkter ämnet förekommer, i hur stora mängder det används, och i hur många produkter. Uppgifterna baseras på data från Kemikalieinspektionens produktregister. Svenska tillverkare och importörer av kemiska produkter måste lämna information till produktregistret. Det innebär att den information som PRIO-databasen ger och som gäller kvantiteter och användningsområden endast avser kemiska produkter och situationen i Sverige. Informationen kan ofta inte lämnas ut på grund av sekretesskäl. Om t.ex. endast ett eller två företag använder ämne X i rostskyddsmedel, kan vi inte ange rostskyddsmedel som ett användningsområde för ämne X i databasen.

Informationen om produkttyp i databasen kommer från Kemikalieinspektionens produktregister. Eftersom ett stort antal ämnen i databasen inte förekommer som kemisk produkt i Sverige så finns det ingen information i databasen om produkttyp för dessa ämnen. Ämnena kan mycket väl förekomma i varor i Sverige

En del ämnesgrupper av allmänt intresse har lagts in i databasen och kopplats till specifika ämnen. Alla ämnen har dock inte delats in i en ämnesgrupp.