Vi använder kakor för att kunna skapa bättre funktioner och innehåll till dig som besöker webbplatsen. Vi använder inte informationen för att identifiera enskilda användare. Här kan du läsa mer om våra kakor (cookies) Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

Databasens begränsningar

Huvuddelen av ämnena i databasen har hamnat där för att de har klassificerats inom EU. Endast en mindre del av alla ämnen som används idag har fullständiga data om hälso- och miljöegenskaper. En minoritet har gått igenom EU:s klassificeringsarbete. Detta avspeglas i PRIO-databasen. Observera därför att databasen endast kan ge exempel på farliga ämnen, inte en fullständig förteckning på t.ex. allergiframkallande ämnen.

För en del ämnen finns information om i vilka kemiska produkter ämnet förekommer, i hur stora mängder det används, och i hur många produkter. Uppgifterna baseras på data från Kemikalieinspektionens produktregister. Svenska tillverkare och importörer av kemiska produkter måste lämna information till produktregistret. Det innebär att den information som PRIO-databasen ger och som gäller kvantiteter och användningsområden endast avser kemiska produkter och situationen i Sverige. Informationen kan ofta inte lämnas ut på grund av sekretesskäl. Om t.ex. endast ett eller två företag använder ämne X i rostskyddsmedel, kan vi inte ange rostskyddsmedel som ett användningsområde för ämne X i databasen.

Informationen om produkttyp i databasen kommer från Kemikalieinspektionens produktregister. Eftersom ett stort antal ämnen i databasen inte förekommer som kemisk produkt i Sverige så finns det ingen information i databasen om produkttyp för dessa ämnen. Ämnena kan mycket väl förekomma i varor i Sverige

En del ämnesgrupper av allmänt intresse har lagts in i databasen och kopplats till specifika ämnen. Alla ämnen har dock inte delats in i en ämnesgrupp.