På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Acceptera kakor

Prioriteringsguiden – PRIO

En hjälp att prioritera

PRIO är ett av många verktyg för att minska risker för hälsa och miljö. Bland annat kan verktyget hjälpa dig att identifiera ämnen, som i EU-lagstiftningen, Reach successivt kommer att bli föremål för tillståndsprövning.

Den juridiska grunden för PRIO finns i de så kallade allmänna hänsynsreglerna som finns i miljöbalkens andra kapitel. De viktigaste delarna i detta sammanhang är kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (substitutionsprincipen). Dessa regler gäller generellt, det vill säga de gäller för både tillverkare, importörer, säljare och användare av kemiska produkter och varor.

PRIO delar in ämnen i två prioriteringsnivåer, utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Vilken grupp ett ämne tillhör beror på ämnets egenskaper.

Den första gruppen kallar vi utfasningsämnen. Ämnena i denna grupp har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. Kriterierna för urvalet av denna grupp är hämtade från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De speglar också till stor del de kriterier som ligger till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom Reach.

Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet. Urvalskriterierna för denna grupp har fastställts av Kemikalieinspektionen.

Olika åtgärder kan vara aktuella beroende på vilken grupp det aktuella ämnet tillhör. Utfasningsämnen anses ha sådana egenskaper att de oberoende av hur de används inte bör förekomma. När det gäller prioriterade riskminskningsämnen måste dessa alltid bedömas i den aktuella användningen och utifrån den risk som då kan uppkomma.

Tänk också på att användare av kemikalier enligt miljöbalken har ett krav på sig att ha kunskap om alla ämnen som används i verksamheten.