Sök

Din sökning Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2018 gav 12 träffar

Senaste ändrad
 • Senaste veckan (0)
 • Senaste månaden (0)
 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (11)
Dokumentformat
 • Webbsidor (7)
 • PDF (5)
 • Office-dokument (0)
 1. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

  Senast ändrad: 2020-06-02 10.44 Storlek: 25 kB
  Kemikalieinspektionen / Publikationer / Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel
 2. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2018

  Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2018 KEMIKALIESTATISTIK kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

  Senast ändrad: 2020-06-02 10.57 Storlek: 925.6 kB
  Kemikalieinspektionen / forsalda_bkm_2018.pdf , 925.6 kB.
 3. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2019

  Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2019 KEMIKALIESTATISTIK kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

  Senast ändrad: 2020-07-13 11.09 Storlek: 987.9 kB
  Kemikalieinspektionen / forsalda_bkm_2019.pdf , 987.9 kB.
 4. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2020

  Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2020 KEMIKALIESTATISTIK kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

  Senast ändrad: 2021-06-18 14.26 Storlek: 1.1 MB
  Kemikalieinspektionen / forsalda_bkm_2020.pdf , 1.1 MB.
 5. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2017

  Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2017 KEMIKALIESTATISTIK kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

  Senast ändrad: 2020-06-02 10.57 Storlek: 558.8 kB
  Kemikalieinspektionen / forsalda_bkm_2017.pdf , 558.8 kB.
 6. Tillsyn 12/18: Tillsyn av e-handel 2018

  Denna rapport redovisar resultatet av ett tillsynsprojekt där vi har kontrollerat varor som säljs via e-handel. Syftet med projektet var att kontrollera om varor som säljs via e-handel uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen och att undersöka

  Senast ändrad: 2020-08-29 14.44 Storlek: 26.6 kB
  Kemikalieinspektionen / Publikationer / Tillsynsrapporter / 2018 / Tillsyn 12/18: Tillsyn av e-handel 2018
 7. Rapport 5/18: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020, delredovisning 2018

  Delredovisning av regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017-2020.

 8. Rapport 1/19: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2018

  Kemikalieinspektionens redovisning av hur vi arbetat med Östersjöstrategins mål under 2018.

 9. Förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, diarienummer H20-06473

  potentiella lågriskämnen och bistå medlemsstaterna med att nå målen i direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel publicerade EU-kommissionen den 27 juli 2018 en förteckning över verksamma ämnen

 10. Tillsyn 4/19: Tillsyn av informationsplikten

  Under 2018 har Kemikalieinspektionen bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera ämnen på kandidatförteckningen i varor som säljs på den svenska marknaden. Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen som kan komma att bli