Sök

Din sökning Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2018 gav 9 träffar

Senaste ändrad
 • Senaste veckan (0)
 • Senaste månaden (0)
 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (8)
Dokumentformat
 • Webbsidor (7)
 • PDF (2)
 • Office-dokument (0)
 1. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

  Senast ändrad: 2020-06-02 10.44 Storlek: 25.6 kB
  Kemikalieinspektionen / Publikationer / Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel
 2. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2020

  Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2020 KEMIKALIESTATISTIK kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

  Senast ändrad: 2021-06-18 14.26 Storlek: 1.1 MB
  Kemikalieinspektionen / forsalda_bkm_2020.pdf , 1.1 MB.
 3. Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2017

  Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2021 K E M IK A L IE S T A T IS T IK kemikalieinspektionen.se Sundbyberg, juni 2022. Materialet har sammanställts och bearbetats vid Kemikalieinspektionen

  Senast ändrad: 2022-06-15 16.34 Storlek: 1.5 MB
  Kemikalieinspektionen / forsalda_bkm_2021.pdf , 1.5 MB.
 4. Tillsyn 12/18: Tillsyn av e-handel 2018

  Denna rapport redovisar resultatet av ett tillsynsprojekt där vi har kontrollerat varor som säljs via e-handel. Syftet med projektet var att kontrollera om varor som säljs via e-handel uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen och att undersöka

  Senast ändrad: 2020-08-29 14.44 Storlek: 26.8 kB
  Kemikalieinspektionen / Publikationer / Tillsynsrapporter / 2018 / Tillsyn 12/18: Tillsyn av e-handel 2018
 5. Rapport 5/18: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020, delredovisning 2018

  Delredovisning av regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017-2020.

 6. Rapport 1/19: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2018

  Kemikalieinspektionens redovisning av hur vi arbetat med Östersjöstrategins mål under 2018.

 7. Tillsyn 2/21 Kontroll av växtskyddsmedel

  Under åren 2018–2020 har vi kontrollerat 87 växtskyddsmedel genom att samla in produkter från distributörer. Genom att analysera innehållet i växtskyddsmedlen kontrollerar vi att produkterna överensstämmer med produktgodkännandet och därmed är säkra

  Senast ändrad: 2021-04-12 11.34 Storlek: 26.1 kB
  Kemikalieinspektionen / Publikationer / Tillsynsrapporter / 2021 / Tillsyn 2/21 Kontroll av växtskyddsmedel
 8. Tillsyn 4/19: Tillsyn av informationsplikten

  Under 2018 har Kemikalieinspektionen bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera ämnen på kandidatförteckningen i varor som säljs på den svenska marknaden. Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen som kan komma att bli

 9. Tillsyn 11/18: Tillsyn av julbelysning och elektriska personvårdsprodukter

  Denna rapport är en sammanställning av de analyser som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har gjort av elektriska produkter under 2018.