Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

EU-information och fördjupning om Reach-förordningen

4 april 2017

Se Inledning EU-informationsmöte april 2017 på Vimeo.

 Presentation; Inledning EU-informationsmöte april 2017 – Lisa Anfält 

Se Aktuellt inom CLP april 2017 på Vimeo.

Presentation; Aktuellt inom CLP – Cecilia Westöö

 Se Rättelse om arbetsmiljöregler och användning av produkter med gammal märkning april 2017 på Vimeo.

Se Aktuellt inom Reach april 2017 på Vimeo.

Presentation; Aktuellt inom Reach – Anne Marie Vass

 Se Aktuellt inom kriterier för hormonstörande egenskaper april 2017 på Vimeo.

Presentation; Aktuellt inom kriterier för hormonstörande egenskaper – Mary Iakovidou

 Se Aktuellt inom EU:s biocidförordning april 2017 på Vimeo.

Presentation; Aktuellt inom EU:s biocidförordning – Anna Nordberg

Se Aktuellt inom EU:s Tvätt- och rengöringsmedel, Leksaker och RoHS april 2017 på Vimeo. 

Presentation; Aktuellt inom Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen – Johanna Löfbom

Presentation; Leksaksdirektivet – Susanna Norrthon Risberg

Presentation; Aktuellt inom RoHS – Johanna Löfbom

Se Fördjupning om Reach-förordningen april 2017 på Vimeo.

Presentation; Fördjupning Reach-förordningen – Helena Kramer och Jenny Virdarson

Se Registrering av ämnen enligt Reach april 2017 på Vimeo.

Presentation; Registrering av ämnen enligt Reach – Helena Kramer

Se Utvärdering i Reach april 2017 på Vimeo.

Presentation; Utvärdering i Reach – Lars Andersson

Se Kandidatförteckningen och tillstånd april 2017 på Vimeo.

Presentation; Kandidatförteckningen och tillstånd – Anne Marie Vass

Se Begränsningar i Rech-förordningen april 2017 på Vimeo.

Presentation; Begränsningar i Reach-förordningen – Jenny Virdarson

Se Hur hittas ämnen för reglering april 2017 på Vimeo.

Presentation; Hur hittas ämnen för reglering i Reach? – Margareta Warholm

Se Tillsyn och Reach april 2017 på Vimeo.

Presentation Tillsyn och Reach – Barbro Sillrén

Se Kommissionens rapportering om Reach april 2017 på Vimeo.

Presentation; Kommissionens rapportering om Reach  – Sofie Johansson

Se Aktuell information om överlåtelse av särskilt farliga produkter april 2017 på Vimeo.

Seminarium om kemikalieregler

September – oktober 2016

Inledning och CLP-förordningen

Reach-förordningen

Biocidlagstiftningen

EU-information och fördjupning i regler för varor

27 april 2016

Upplysning och utbildning – Marie-Louise Rydén

Aktuellt inom CLP – Johanna Löfbom

RoHS-direktivet – Anne Marie Vass

Aktuellt inom EU:s biocidförordning – Anna Nordberg

Varuregler och tillsyn – M Salomonsson, C Westlund, K Alkell

Reach – Anne Marie Vass

POPs-förordningen – Maria Delvin

EU-information och fördjupning om biocidförordningen

7 oktober 2015

Övergripande frågor

Aktuellt inom EU - REACH

Tillsynsprojekt i EU

Aktuellt inom CLP

Biocidförordningen

Håll dig uppdaterad om pågående arbete på ECHA

Aktuellt inom EU - RoHS

Leksaksdirektivet

Växtskyddsmedel

Fördjupning i biocidförordningen - introduktion

Biocidförordningen

Båtbottenfärger

Råttmedel

Behandlade varor