Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

12 oktober 2017

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjöd in till textildialogmöte med temat "Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – fokus på miljö och kemikalier".

Presentationer finns på YouTube samt i PDF-format på Naturvårdsverkets webbplats.

EU-information

17 oktober 2017

1. Inledning

Presentation

Se inledning EU-informationsmöte 17 oktober 2017 på Vimeo.

2. Aktuellt inom CLP

Presentation

Se Aktuellt inom CLP 17 oktober 2017 på Vimeo.

3. Reach-förordningen, inledning

Presentation

Se Reach-förordningen, inledning 17 oktober 2017 på Vimeo.

4. Aktuellt inom Reach-förordningen

Presentation

Se Aktuellt inom Reach-förordningen 17 oktober 2017 på Vimeo.

5. Aktualiteter inom Växtskydd (PPP)

Presentation

Se Aktualiteter inom Växtskydd (PPP) 17 oktober 2017 på Vimeo.

6. Aktuellt – EU:s biocidförordning

Presentation

Se Aktuellt – EU:s biocidförordning 17 oktober 2017 på Vimeo.

7. Aktuellt inom RoHS - farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE)

Presentation

Se Aktuellt inom RoHS 17 oktober på Vimeo.

8. Tillsyn inom EU

Presentation

Se Tillsyn inom EU 17 oktober 2017 på Vimeo.

9. Ny EU-förordning om kvicksilver

Presentation

Se Ny EU-förordning om kvicksilver 17 oktober 2017 på Vimeo.

EU-information och fördjupning om Reach-förordningen

4 april 2017

1. Inledning EU-informationsmöte april 2017

Presentation

Se Inledning EU-informationsmöte april 2017 på Vimeo.

2. Aktuellt inom CLP

Presentation

Se Aktuellt inom CLP april 2017 på Vimeo.

Rättelse om arbetsmiljöregler och användning av produkter med gammal märkning

Se Rättelse om arbetsmiljöregler och användning av produkter med gammal märkning april 2017 på Vimeo.

3. Aktuellt inom Reach

Presentation

Se Aktuellt inom Reach april 2017 på Vimeo.

4. Aktuellt inom kriterier för hormonstörande egenskaper

Presentation

Se Aktuellt inom kriterier för hormonstörande egenskaper april 2017 på Vimeo.

5. Aktuellt inom EU:s biocidförordning

Presentation

Se Aktuellt inom EU:s biocidförordning april 2017 på Vimeo.

6, 7, 8. Aktuellt inom EU:s Tvätt- och rengöringsmedel, Leksaker och RoHS

Presentation: Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen

Presentation: Leksaksdirektivet

Presentation: RoHS

Se Aktuellt inom EU:s Tvätt- och rengöringsmedel, Leksaker och RoHS april 2017 på Vimeo.

9. Fördjupning Reach-förordningen

Presentation

Se Fördjupning om Reach-förordningen april 2017 på Vimeo.

10. Registrering av ämnen enligt Reach

Presentation

Se Registrering av ämnen enligt Reach april 2017 på Vimeo.

11. Utvärdering i Reach

Presentation

Se Utvärdering i Reach april 2017 på Vimeo.

12. Kandidatförteckningen och tillstånd

Presentation

Se Kandidatförteckningen och tillstånd april 2017 på Vimeo.

13. Begränsningar i Reach-förordningen

Presentation

Se Begränsningar i Rech-förordningen april 2017 på Vimeo.

14. Hur hittas ämnen för reglering i Reach?

Presentation

Se Hur hittas ämnen för reglering april 2017 på Vimeo.

15. Tillsyn och Reach

Presentation

Se Tillsyn och Reach april 2017 på Vimeo.

16. Kommissionens rapportering om Reach

Presentation

Se Kommissionens rapportering om Reach april 2017 på Vimeo.

Extramaterial: Aktuell information om överlåtelse av särskilt farliga produkter

Se Aktuell information om överlåtelse av särskilt farliga produkter april 2017 på Vimeo.

Seminarium om kemikalieregler

September – oktober 2016

Inledning och CLP-förordningen

Reach-förordningen

Biocidlagstiftningen

EU-information och fördjupning i regler för varor

27 april 2016

Upplysning och utbildning – Marie-Louise Rydén

Aktuellt inom CLP – Johanna Löfbom

RoHS-direktivet – Anne Marie Vass

Aktuellt inom EU:s biocidförordning – Anna Nordberg

Varuregler och tillsyn – M Salomonsson, C Westlund, K Alkell

Reach – Anne Marie Vass

POPs-förordningen – Maria Delvin

EU-information och fördjupning om biocidförordningen

7 oktober 2015

Övergripande frågor

Aktuellt inom EU - REACH

Tillsynsprojekt i EU

Aktuellt inom CLP

Biocidförordningen

Håll dig uppdaterad om pågående arbete på ECHA

Aktuellt inom EU - RoHS

Leksaksdirektivet

Växtskyddsmedel

Fördjupning i biocidförordningen - introduktion

Biocidförordningen

Båtbottenfärger

Råttmedel

Behandlade varor