Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Regionalt kemikalieforum i Sydostasien är en plattform för regionalt samarbete kring kemikaliefrågor på myndighetsnivå mellan Kambodja, Laos, Myanmar (Burma), Thailand och Vietnam. Kemikalieinspektionen är med och organiserar forumen och bidrar med expertis inom olika områden.

Regionalt kemikalieforum är en del av programmet ”För en giftfri miljö i Sydostasien” där Kemikalieinspektionen sedan starten har stöttat regionalt samarbete inom kemikalieområdet. Representanter på myndighetsnivå träffas regelbundet för att diskutera aktuella frågor inom kemikalieområdet, informera varandra om pågående arbete och lyssna till presentationer av inbjudna experter.

Utöver de regionala kemikalieforumen organiserar Kemikalieinspektionen även mer specialiserade utbildningar inom till exempel klassificering och märkning av kemikalier, tillsynsmetodik och lagstiftningsutveckling. 

Rapporter

Regional Chemiclas Management Forum 8

Regional Chemiclas Management Forum 9

Regional Chemiclas Management Forum 10

Länkar

International Code of Conduct on Pesticide Management

FAO Pesticide Registration Toolkit

IOMC Toolbox for Decision Making In Chemicals Management