Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Internationellt utbildningsprogram (ITP)

Kemikalieinspektionen ansvarar för det internationella utbildningsprogrammet (ITP) Developing Strategies for National Chemicals Management.

Lyssna på vad kursansvariga och några deltagare säger om det internationella utbildningsprogrammet.

Kemikalieinspektionen och Sida har en överenskommelse om att genomföra ett internationellt utbildningsprogram (ITP) i förebyggande kemikaliekontroll. ITP320 "Developing Strategies for National Chemicals Management" kommer att genomföras vid sju tillfällen under åren 2018-2022. Det första programmet kommer att inledas med en treveckorkurs i Sverige 9-27 april 2018. Sista datum för ansökan var den 1 februari 2018.

Utbildningen riktar sig till ministerier och myndigheter i samarbetsländerna. Syftet är att deltagarna ska få nödvändig kunskap och skicklighet för att kunna bygga upp en fungerade förebyggande kemikaliekontroll i det egna landet genom att utveckla relevant lagstiftning, institutionell kapacitet och system för tillsyn av regelefterlevnad.

Fokus ligger på hur en nationell kontroll av kemiska produkter kan byggas upp och organiseras. Programmet behandlar bland annat hur ett land kan utveckla kunskap om vilka kemiska ämnen och blandningar som förekommer i landet, hur man tar fram och förmedlar kunskap om kemikaliers egenskaper, hur riskbedömningar görs, vilka olika strategier för riskbegränsning som kan tillämpas samt vilka metoder för kontroll av regelefterlevnad som kan utvecklas.

Läs mer om ITP på SIDA-s hemsida