Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionen ansvarar för det internationella utbildningsprogrammet (ITP) Strategies for Chemicals Management.

Kemikalieinspektionen arrangerar med stöd av Sida det internationella utbildningsprogrammet "Strategies for Chemicals Management" (International Training Programme - ITP299). Programmet riktar sig till ministerier och myndigheter i samarbetsländer.

Överenskommelsen omfattar nio program under åren 20122017. Varje år startar Kemikalieinspektionen två program, som vänder sig till ett antal länder i Östeuropa, Asien eller Afrika. Den första delen av programmet genomförs under tre veckor i Sverige och den andra delen i ett av de deltagande länderna. Varje program omfattar 25 deltagare.

ITP 2017

  • Programmet med inriktning Asien/Europa som påbörjades i Sverige 12 september – 4 oktober 2016 avslutas med en regional fas i Bangkok 24–28 april 2017.

Det är det nionde och sista programmet inom ITP299.

Gå till Sidas webbsida med information om programmet.