Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Forskning och innovation med koll på kemikalierna.

2016 års konferens handlade om forskning och innovation och vilka åtgärder som behövs på det området för att vi i framtiden ska kunna nå miljömålet giftfri miljö. Konferensen hölls i Aros Congress Center i Västerås den 21 november 2016. Hela konferensen filmades och finns att se på Vimeo.

Avsnitt 1: Inledning.

Avsnitt 2: Vad krävs för att vi ska nå ett cirkulärt, fossilfritt och giftfritt samhälle?

Avsnitt 3: Hur kan innovationer bidra både till företagens affärer och till Giftfri miljö?

Avsnitt 4: Regeringens ambitioner för Giftfri miljö.

Avsnitt 5: Gröna, giftfria kemikalier – hur kan de bli verklighet?

Avsnitt 6: Satsningar på forskning i Sverige och EU.

Avsnitt 7: Så kan forskning om kemikalierisker bli ett stöd för innovation.

Avsnitt 8: Företagens satsningar för hållbara lösningar och kemikaliesmarta innovationer.

Avsnitt 9:Reflektioner och avslutning.