Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionens verksamhet

Vi arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier och målet är att förebygga skador.

Två medarbetare vid vita tavlan.

Vi arbetar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen och vi är tillsyns­myndig­heten som ska bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt.

Vårt uppdrag

  • Vi utvecklar lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och genom vårt internationella samarbete. Vi hanterar reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor.
  • Vi prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel och biocidprodukter innan de får användas.
  • Vi utövar tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor och gör inspektioner. Vi ger
    också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser.
  • Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Generaldirektör sedan den 1 september 2010 är Nina Cromnier. Vi är ungefär 290 medarbetare.

Så här är vi organiserade.

Uppgifter enligt instruktionen

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.

Handlingsplan för en giftfri vardag

Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg att nå en giftfri miljö. På regerings uppdrag har vi tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag.

Läs mer om handlingsplanen för en giftfri vardag här.

Miljökvalitetsmålet är Giftfri miljö

Vi är en av de åtta myndigheter som har fått ansvar för ett eller flera av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Läs mer om miljökvalitetsmålet här.

Här kan du läsa mer om alla miljökvalitetsmålen. 

Uppgifter enligt lagar och förordningar

Miljöbalken, lagar och förordningar.

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter.

Uppgifter enligt andra beslut

Att tänka nytt för att göra nytta, - om perspektivskiften i offentlig verksamhet. Statens offentliga utredningar 2013:40.

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen. Statens offentliga utredningar 2013:80.

Regeringens proposition 2013/14: På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken.