Vår budget och finansiering

Här berättar vi om hur vår verksamhet finansieras och lägger ut vårt senaste budgetunderlag samt våra årsredovisningar för de tre senaste åren. För 2018 har riksdagen anvisat 275 miljoner kronor åt Kemikalieinspektionens verksamhet.

Regleringsbrev

I slutet av varje år ger regeringen i regleringsbrevet anvisningar till Kemikalieinspektionen för det kommande året. Det gäller verksamhetsmål, uppdrag, finansiering och hur rapporteringen till regeringen ska gå till.

Kemikalieinspektionens regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

I regleringsbrevet listar regeringen vilka regeringsuppdrag Kemikalieinspektionen får varje år. Det kan dock ibland tillkomma uppdrag under året som inte står med i regleringsbrevet från början.

Läs mer om våra olika regeringsuppdrag.

Annan finansiering

Kemikalieinspektionens verksamhet bekostas till stor del genom anslag. Särskilda intäkter finansierar nordiskt sekretariatsarbete, bidrag till internationella organisationer, stöd till andra länder, konventionsarbete, EU:s rapportörsprogram om aktiva ämnen i bekämpningsmedel och visst konsultarbete.

Budgetunderlag och årsredovisning

Kemikalieinspektionen ska varje år lämna in en årsredovisning och ett budgetunderlag till regeringen. Dokumenten ska fungera som underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av vår verksamhet.

Vårt budgetunderlag

Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2019-2021

Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2019–2021

I vårt budgetunderlag för 2019–2021 tar vi upp sådant som kommer att eller kan påverka den anslags- respektive avgiftsfinansierade verksamheten.

Februari 2018. Endast som PDF.

Budgetunderlag för 2019–2021.

Vår årsredovisning

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2017

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2017

I vår årsredovisning för 2017 redogör vi bland annat för vårt fortsatta fokus för en effektiv handläggning av bekämpningsmedelsärenden.

Februari 2018. Endast som PDF.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2017.

 

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2016

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2016

I årsredovisningen för 2016 berättar vi om resultat såsom hur vi vi fick igenom vårt förslag om att lägga till det högfluorerade ämnet PFDA på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen.

Februari 2017. Endast som PDF.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2016.

 

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2015

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2015

I årsredovisningen för 2015 redovisar vi hur vi arbetat med att genomföra regeringens handlingsplan för en giftfri vardag, där skyddet för barn och unga är särskilt prioriterat.

Februari 2016. Endast som PDF.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2015.


Vill du har någon av våra tidigare årsredovisningar? Mejla kemi@kemi.se så hjälper vi dig!