Presentationer från seminarier

EU-information 23 april 2020

23 april 2020

Här nedan hittar du dagens hålltider samt åhörarkopior av föreläsarnas presentationer.

Videoinspelningarna från dagen ser du här.

Hålltider (PDF 193 kB)

Tillfälliga förenklingar för desinfektionsmedel (PDF 439 kB)

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 683 kB)

Aktuellt i CLP-förordningen (PDF 1011 kB)

EU:s gröna giv (PDF 396 kB)

Information om övriga regelnyheter (PDF 733 kB)

Aktuellt i tillsynen (PDF 1210 kB)

EU-information 24 oktober 2019

24 oktober 2019

Här nedan hittar du dagens program samt åhörarkopior av föreläsarnas presentationer.

Videoinspelningarna från dagen ser du här.

Program (PDF 370 kB)

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 998 kB)

Aktuellt i CLP-förordningen (PDF 786 kB)

Aktuellt i biocidförordningen (PDF 209 kB)

Aktuellt i övriga regelverk (PDF 1273 kB)

Aktuellt i tillsynen (PDF 977 kB)

EU-information med fördjupning CLP-förordningen bilaga VIII

11 april 2019

Presentationerna från dagen är publicerade nedan och videoinspelningarna från dagen ser du här. Medverkar gör Kemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen.

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 1115 kB)

Aktuellt i CLP-förordningen (PDF 935 kB)

Aktuellt i biocidförordningen (PDF 1175 kB)

Aktuellt i övriga regelverk (PDF 774 kB)

Aktuellt i tillsynen (PDF 1167 kB)

Temaeftermiddag pass 1: Vad ska anmälas enligt CLP-förordningen bilaga VIII (PDF 562 kB)

Temaeftermiddag pass 2 och 3: Nya krav på uppgifter som ska lämnas till Giftinformationscentralen (PDF 2192 kB)

Temaeftermiddag pass 4: UFI-kod i märkningen (PDF 741 kB)

EU-information

10 oktober 2018

Presentationerna från mötet är publicerade nedan och inspelningarna från mötet ser du här.

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 778 kB)

Information om särskilt farliga ämnen i varor, AskREACH och nya databaser (PDF 362 kB)

Aktuellt i CLP-förordningen (PDF 1096 kB)

Aktuellt i EU:s biocidförordning (PDF 1235 kB)

Aktuellt i övriga regelverk (PDF 630 kB)

Tillsyn i EU (PDF 417 kB)

EU-informationsmöte med tema CLP-förordningen

19 april 2018

Den 19 april hade vi informationsmöte om nya och kommande kemikalieregler i EU. Vi hade särskilt fokus på CLP-förordningen. Bland annat medverkade Giftinformationscentralen och Arbetsmiljöverket. Presentationerna från mötet är publicerade nedan och inspelningarna av mötet ser du här.

Aktuellt i CLP-förordningen

Aktuellt i EU:s biocidförordning

Aktuellt i Reach-förordningen

Aktuellt i ROHS-direktivet (farliga ämnen i elektrisk utrustning)

CLP på arbetsplatser - Arbetsmiljöverket

Cirkulär ekonomi i EU

EU-aktuellt om växtskyddsmedel

Introduktion till CLP-förordningen

Leksaksdirektivet

Nya krav på uppgifter som ska lämnas till Giftinformationscentralen

Tillsynsprojekt - märkning av produkter i handeln

Tillsyn i EU

Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

12 oktober 2017

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjöd in till textildialogmöte med temat "Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – fokus på miljö och kemikalier".

Presentationer finns på YouTube samt i PDF-format på Naturvårdsverkets webbplats.

EU-information

17 oktober 2017

1. Inledning

Presentation

2. Aktuellt inom CLP

Presentation

3. Reach-förordningen, inledning

Presentation

4. Aktuellt inom Reach-förordningen

Presentation

5. Aktualiteter inom Växtskydd (PPP)

Presentation

6. Aktuellt – EU:s biocidförordning

Presentation

7. Aktuellt inom RoHS - farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE)

Presentation

8. Tillsyn inom EU

Presentation

9. Ny EU-förordning om kvicksilver

Presentation

EU-information och fördjupning om Reach-förordningen

4 april 2017

1. Inledning EU-informationsmöte april 2017

Presentation

2. Aktuellt inom CLP

Presentation

Rättelse om arbetsmiljöregler och användning av produkter med gammal märkning.

3. Aktuellt inom Reach

Presentation

4. Aktuellt inom kriterier för hormonstörande egenskaper

Presentation

5. Aktuellt inom EU:s biocidförordning

Presentation

6, 7, 8. Aktuellt inom EU:s Tvätt- och rengöringsmedel, Leksaker och RoHS

Presentation: Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen

Presentation: Leksaksdirektivet

Presentation: RoHS

9. Fördjupning Reach-förordningen

Presentation

10. Registrering av ämnen enligt Reach

Presentation

11. Utvärdering i Reach

Presentation

12. Kandidatförteckningen och tillstånd

Presentation

13. Begränsningar i Reach-förordningen

Presentation

14. Hur hittas ämnen för reglering i Reach?

Presentation

15. Tillsyn och Reach

Presentation

16. Kommissionens rapportering om Reach

Presentation

Extramaterial: Aktuell information om överlåtelse av särskilt farliga produkter

Seminarium om kemikalieregler

September – oktober 2016

Inledning och CLP-förordningen

Reach-förordningen

Biocidlagstiftningen

EU-information och fördjupning i regler för varor

27 april 2016

Upplysning och utbildning – Marie-Louise Rydén

Aktuellt inom CLP – Johanna Löfbom

RoHS-direktivet – Anne Marie Vass

Aktuellt inom EU:s biocidförordning – Anna Nordberg

Varuregler och tillsyn – M Salomonsson, C Westlund, K Alkell

Reach – Anne Marie Vass

POPs-förordningen – Maria Delvin

EU-information och fördjupning om biocidförordningen

7 oktober 2015

Övergripande frågor

Aktuellt inom EU - REACH

Tillsynsprojekt i EU

Aktuellt inom CLP

Biocidförordningen

Håll dig uppdaterad om pågående arbete på ECHA

Aktuellt inom EU - RoHS

Leksaksdirektivet

Växtskyddsmedel

Fördjupning i biocidförordningen - introduktion

Biocidförordningen

Båtbottenfärger

Råttmedel

Behandlade varor

Seminarium om klassificering och märkning enligt CLP (EG)1272/2008

31 mars 2015

Inledning och bakgrund

Företagens roller

Principer för klassificering

Märkning och förpackning

Vägledning och stöd