Presentationer från seminarier

Innehållsförteckning:

EU-information 15 oktober 2020

Här nedan hittar du åhörarkopior av föreläsarnas presentationer samt videoinspelningarna.

Videoinspelningarna från dagen ser du härlänk till annan webbplats

Aktuellt om biocidreglerna (PDF 589 kB)

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 2945 kB)

Aktuellt i övriga regelverk samt SCIP-databasen (PDF 2636 kB)

Aktuellt i tillsynen (PDF 554 kB)

Aktuellt om nya krav på uppgifter till giftinformationscentraler och annat i CLP-förordningen (PDF 1779 kB)

EU-information 23 april 2020

Här nedan hittar du dagens hålltider samt åhörarkopior av föreläsarnas presentationer.

Videoinspelningarna från dagen ser du härlänk till annan webbplats

Hålltider (PDF 193 kB)

Tillfälliga förenklingar för desinfektionsmedel (PDF 439 kB)

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 683 kB)

Aktuellt i CLP-förordningen (PDF 1011 kB)

EU:s gröna giv (PDF 396 kB)

Information om övriga regelnyheter (PDF 733 kB)

Aktuellt i tillsynen (PDF 1210 kB)

EU-information 24 oktober 2019

Här nedan hittar du dagens program samt åhörarkopior av föreläsarnas presentationer.

Videoinspelningarna från dagen ser du härlänk till annan webbplats

Program (PDF 370 kB)

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 998 kB)

Aktuellt i CLP-förordningen (PDF 786 kB)

Aktuellt i biocidförordningen (PDF 209 kB)

Aktuellt i övriga regelverk (PDF 1273 kB)

Aktuellt i tillsynen (PDF 977 kB)

EU-information med fördjupning CLP-förordningen bilaga VIII 11 april 2019

Presentationerna från dagen är publicerade nedan och videoinspelningarna från dagen ser du härlänk till annan webbplats. Medverkar gör Kemikalieinspektionen och Giftinformationscentralen.

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 1115 kB)

Aktuellt i CLP-förordningen (PDF 935 kB)

Aktuellt i biocidförordningen (PDF 1175 kB)

Aktuellt i övriga regelverk (PDF 774 kB)

Aktuellt i tillsynen (PDF 1167 kB)

Temaeftermiddag pass 1: Vad ska anmälas enligt CLP-förordningen bilaga VIII (PDF 562 kB)

Temaeftermiddag pass 2 och 3: Nya krav på uppgifter som ska lämnas till Giftinformationscentralen (PDF 2192 kB)

Temaeftermiddag pass 4: UFI-kod i märkningen (PDF 741 kB)

EU-information 10 oktober 2018

Presentationerna från mötet är publicerade nedan och inspelningarna från mötet ser du härlänk till annan webbplats.

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 778 kB)

Information om särskilt farliga ämnen i varor, AskREACH och nya databaser (PDF 362 kB)

Aktuellt i CLP-förordningen (PDF 1096 kB)

Aktuellt i EU:s biocidförordning (PDF 1235 kB)

Aktuellt i övriga regelverk (PDF 630 kB)

Tillsyn i EU (PDF 417 kB)

EU-informationsmöte med tema CLP-förordningen 19 april 2018

Den 19 april hade vi informationsmöte om nya och kommande kemikalieregler i EU. Vi hade särskilt fokus på CLP-förordningen. Bland annat medverkade Giftinformationscentralen och Arbetsmiljöverket. Presentationerna från mötet är publicerade nedan.

Aktuellt i CLP-förordningen (PDF 1380 kB)

Aktuellt i EU:s biocidförordning (PDF 1060 kB)

Aktuellt i Reach-förordningen (PDF 481 kB)

Aktuellt i ROHS-direktivet -farliga ämnen i elektrisk utrustning (PDF 601 kB)

CLP på arbetsplatser - Arbetsmiljöverket (PDF 900 kB)

Cirkulär ekonomi i EU (PDF 144 kB)

EU-aktuellt om växtskyddsmedel (PDF 458 kB)

Introduktion till CLP-förordningen (PDF 1440 kB)

Leksaksdirektivet (PDF 522 kB)

Nya krav på uppgifter som ska lämnas till Giftinformationscentralen (PDF 1490 kB)

Tillsynsprojekt - märkning av produkter i handeln (PDF 328 kB)

Tillsyn i EU PDF (133 kB)

Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier 12 oktober 2017

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjöd in till textildialogmöte med temat "Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – fokus på miljö och kemikalier".

Presentationer finns på YouTube samt i PDF-format på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2 november 2020