Forum för Giftfri miljö

Forum för giftfri miljö är en återkommande konferens med fokus på hur olika grupper i samhället kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Forum för Giftfri miljö 2020 – byt ut dina farliga ämnen

Forum för Giftfri miljö i november 2020 handlade om substitution, alltså att byta ut farliga ämnen i sin verksamhet. Konferensen vände sig framför allt till små och medelstora företag för att inspirera till att börja jobba med substitution och för att ge kunskap och tips om hur man kan gå tillväga.

Läs mer om substitution

Se filmen med ett sammandrag från konferensen. Bland presentationerna finns både praktiska metoder och verktyg för att jobba systematiskt med substitution men även inspiration och exempel från företag som har lyckats i sitt arbete med substitution.

Innehåll i filmen

 • Introduktion till konferensen; 00:00 
  Moderator Erik Mattsson introducerar och generaldirektör för Kemikalieinspektionen Per Ängquist hälsar välkommen.
 • Vad är substitution? 01:45
  Per Rosander, kemikaliestrateg på Västra Götalandsregionen talar om substitution som verktyg för att uppnå giftfri miljö. Per presenterar också substitutionstrappan som kommer att följa med som en röd tråd under de följande presentationerna.
 • Affärsnyttan med substitution; 12:50
  Anne-Sofie Bäckar från den internationella organisationen ChemSec berättar om fördelarna med att ligga i framkant på kemikaliefronten.
 • Upphandling som verktyg för substitution; 20:50
  Maria Öhman, Upphandlingsmyndigheten, visar hur du som upphandlar kan tänka transformativt och ställa rätt krav.
 • Så kan Kemikalieinspektionen och Substitutionscentrum stötta företag; 24:40
  Helena Dorfh, Kemikalieinspektionen, och Anna Jacobs, Substitutionscentrum, berättar om det stöd och digitala verktyg som erbjuds dig som vill starta med eller komma vidare i ett substitutionsarbete.
 • Ta del av journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydéns spaning; 27:55
 • Bra materialval och utfasning av kemikalier - vad blir effekten och vad kostar det? 30:45
  Henric Ernstson, konsult, berättar om hur man kan bryta mönster och göra aktiva val av byggmaterial och fasa ut användningen av farliga ämnen i offentlig verksamhet.
 • Hur Folksam styr mot bättre val via upphandling; 39:00
  Karin Stenmar, Hållbarhetschef Folksamgruppen, berättar om hur de på ett konkret sätt guidar sina kunder till bättre val vid renovering och skadereglering. Hon tar även upp intressekonflikter som finns i branschen.
 • Hur vi som leverantör hjälper våra kunder att arbeta med substitution i praktiken; 43:30
  Clara Hedström Cortinovis från GA Lindberg berättar om hur de hjälper sina kunder att identifiera det tekniska behovet och den faktiska funktionen för att minska användningen av farliga ämnen.
 • Sammanfattning och avslutning; 48:45
  Miljöminister Isabella Lövin och generaldirektör Per Ängquist sammanfattar och tackar för dagen.
Senast uppdaterad 10 augusti 2022