Upphandlingar

Våra upphandlingar annonseras på vår elektroniska upphandlingsplattform.

Lämna anbud

Anbud ska lämnas via vår elektroniska upphandlingsplattform av behörig firmatecknare, om inget annat anges i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens beteckning och diarienummer ska framgå av anbudet. Anbudet ska vara Kemikalieinspektionen tillhanda senast under den sista anbudsdagen. 

Kontakta Per-Ola Bengtsson om du har allmänna frågor om våra upphandlingar.

Här finns våra kontaktuppgifter.

Gå till vår elektroniska upphandlingsplattform.

Allmänna dokument

Konsultavtal och allmänna villkor.

Blankett SKV 4820: Begäran/svar om offentliga uppgifter (Skatteverket).