Ämnen i textil

Kemikalieinspektionen kartlägger kemiska ämnen i textilier. Syftet är att få en mer komplett bild av vilka skadliga ämnen som kan finnas i textil och i hur höga halter.

Textilier har vi dagligen nära kroppen och därför är det viktigt att öka kunskapen om vilka kemikalier de kan innehålla. Kemikalieinspektionen har i tidigare regeringsuppdrag identifierat kemiska ämnen i textil som kan utgöra en möjlig risk för människors hälsa och för miljön. Med det här projektet vill vi komplettera tidigare kartläggningar. Projektet är en del av ett större uppdrag från regeringen som handlar om att kartlägga farliga ämnen i varor och kemiska produkter, ett uppdrag som pågår fram till och med 1 december 2020.

Läs mer om Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om att kartlägga farliga kemiska ämnen.

I projektet om att kartlägga kemiska ämnen i textilier utgår vi från databaser och källor där textilproducenterna rapporterar in vilka ämnen de använder i sin produktion. Sedan bedömer vi vilka av dessa ämnen som kan vara skadliga. Vi köper in kläder och gör kemiska analyser för att ta reda på vilka skadliga kemiska ämnen som finns kvar i dem när de säljs och i hur höga halter.

Vill du läsa mer?

Läs vår delredovisning av uppdraget om att kartlägga farliga kemiska ämnen.

Läs våra tips om textilier.