Så här styrs vi

Kemikalieinspektionen ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Utöver att ge oss styrning i befogenheter och skyldigheter ger regeringen oss också förutsättningarna för vår verksamhet i Kemikalieinspektionens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Instruktion

Vår instruktion är en förordning som utfärdas av regeringen och som fastställer våra övergripande ansvarsområden och hur vi ska organisera vår verksamhet.

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats

Regleringsbrev

I slutet av varje år ger regeringen i regleringsbrevet anvisningar till Kemikalieinspektionen för det kommande året. Det gäller verksamhetsmål, uppdrag, finansiering och hur rapporteringen till regeringen ska gå till.

Kemikalieinspektionens regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Regleringsbrevet listar vilka regeringsuppdrag vi får under året

I regleringsbrevet listar regeringen vilka regeringsuppdrag Kemikalieinspektionen får varje år. Det kan dock ibland tillkomma uppdrag under året som inte står med i regleringsbrevet från början.

Läs mer om våra olika regeringsuppdrag

Senast uppdaterad 4 januari 2021