Kommunnätverket för giftfri vardag

Kommunnätverket för giftfri vardag är en plattform för långsiktig samverkan om kemikaliefrågor för kommuner. Viktiga samverkansområden är kemikaliekrav vid upphandling, kemikaliekrav vid byggande, utbyte av befintliga produkter och varor, utbildningsinsatser och framtagande och genomförande av kemikaliehandlingsplaner.

Nätverket initierades av Kemikalieinspektionen under 2015 och är till för att underlätta samverkan mellan kommuner och sprida goda exempel som stödjer arbetet för en giftfri vardag. Målet är att minska exponeringen för kemikalier i vardagen, särskilt för barn och ungdomar.

Nätverket är till för dig som representerar någon förvaltning i din kommun i frågor som rör giftfri vardag. I nätverket har du möjlighet att få stöd i ditt arbete och dela med dig till andra kommuner av dina erfarenheter och goda exempel. Vi tror att du är handläggare, projektledare, miljöstrateg, kemikaliesamordnare, upphandlare eller liknande. Även kommunala bolag som är till 100 procent ägda av kommunen och har som huvuduppdrag att utföra kommunens uppgifter kan delta. Länsstyrelser, landsting och regioner som arbetar aktivt med giftfri vardag och vill stödja kommunerna kan också anmäla sig till nätverket.

Nätverket är inte till för tillsynsvägledning och nätverket hanterar inte heller avfallsfrågor och vattenfrågor.

Kemikalieinspektionen, Upphandlingsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten bidrar med generellt kompetens- och kunskapsstöd inom sina ansvarsområden.

Samarbetsrum

Nätverket har en webbaserad arbetsplats som kallas Samarbetsrum. Den finns på Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, webbplats och är navet i nätverket. Där kan man dela med sig av goda exempel, hitta andra personer i nätverket och länkar till bra information.

Gå med i nätverket

För att bli inbjuden till Samarbetsrum och vara med i nätverket var vänlig kontakta Ulla Bergman på Kemikalieinspektionen.

E-postadresser till våra medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se.

Kontakta oss

Senast uppdaterad 2 februari 2022